Президиум
  Кулюкин И.Е. – вице-президент
  Шилов В.А. – член президиума
  Милославский С.А. – председатель коллегии судей
  Касьянов В.А. – член президиума
  Лагутина И.Ю. – член президиума
  Киргинцев В.Г. – член президиума
  Хаманов Г.В. – член президиума
  Архипов С.Н. – член президиума
  Однодворцев М.А. – член президиума
  Бочкарев В.А. – член президиума
  Чаленко А.А. – член президиума
  Тропин С.Г. – член президиума
  Дульцев В.Ф. – член президиума